X

Tiltak

VTA - Varig tilrettelagt arbeidsplass 

Om tiltaket 
Unika AS er tiltaksarrangør for NAV og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Vi tilbyr personer arbeid med oppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne, våre avdelinger er catering, vaskeri og treavdeling. 

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Unika være arbeidsplassen for deg. Bedriften sysselsetter 16 personer i VTA-tiltaket som er for personer som mottar uføretrygd, og som har behov for tilrettelagt arbeid. Innsøkingen skjer hos NAV Averøy. 

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid gjennom produksjon av varer og tjenester. 
Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. 
- Du mottar bonuslønn for de timene du arbeider. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser. 
- Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Du finner mere informasjon om tiltaket på www.nav.no  

 

Hos oss får du 
• Opplæring og deltagelse i ulike arbeidsoppgaver. 
• Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer. 
• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. 
• Mulighet for personlig utvikling -både arbeidsmessig og sosialt. 
• Oppfølging og veiledning. 


Hva vi forventer av deg 
• Du må ha lyst til å være i arbeid og vi forventer at møter på jobb når du skal.
• Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel. 
• Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften og følger bedriftende arbeidsreglementet.

Kanskje har du også førerkort for personbil - ved behov delta i utkjøring av varer osv?

 

Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften 
Innsøking gjøres via henvendelse til NAV Averøy sammen med oss. Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss. Vi kan også gi tilbud om en uforpliktende kortvarig arbeidsutprøving i en av våre avdelinger i forkant av selve søknadsbehandlingen. Dette for at både du og vi skal kunne se om dette er noe for deg.
Har vi ledig plass kan det gis tilbud om ansettelse. Dersom vi ikke har ledig plass på det tidspunktet du søker, kan det gis tilbud om å stå på en venteliste. 

 

Oppstart og ansettelse 
Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Det foretas en evaluering av prøvetiden der du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert. 
Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Sammen lager vi en handlingsplan med mål for en gitt periode. 

 

AFT – Arbeidsforberedende tiltak.

Om tiltaket
Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.

Hvem kan få arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Hva inneholder arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Varighet
Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite
Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Du finner mere informasjon om tiltaket på www.nav.no 

 


Kontakt oss


Unika AS
Industriveien 28, 6530 Averøy
Tlf: 71513488
Fax: 71513446
post@unika.no


 Følg oss gjerne på facebook!

Kontaktskjema