X

Lærekandidat

Unika ble i 2012 godkjent som lærekandidatbedrift i vaskerifaget. En lærekandidat er en elev som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve. Det inngås en opplæringskontrakt mellom bedriften og lærekandidaten om tilrettelagt opplæring i bedriften. 

Hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i, avtales individuelt. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av udanningsavdelingen i Møre og Romsdal. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.


Kontakt oss


Unika AS
Industriveien 28, 6530 Averøy
Tlf: 71513488
Fax: 71513446
post@unika.no


 Følg oss gjerne på facebook!

Kontaktskjema