X

Om oss

Formål – hva gjør vi

UNIKAs formål er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Bedriftens eier er Averøy kommune og tiltakene er i samarbeid med NAV.

Vi sysselsetter tilsammen ca. 30 personer, fordelt på administrasjon, arbeidsledere og tiltaksansvarlig/veileder. Antall tiltaksplasser er 16 VTA -varige tilrettelagte arbeidsplasser, og 5 AFT -plasser, arbeidsforberedende trening. I våre tre produksjonsavdelinger, vaskeri, catering og treavdeling, tilbyr vi profesjonelle tjenester og produkter.
Et eventuelt økonomisk overskudd skal forbli i virksomheten og brukes til videre utvikling av bedriften.
Les mere om våre avdelinger og tjenester på forsiden.

 

Historikk 

Bedriften ble etablert i 1994 som Sapro AS og var den gang lokalisert i leide lokaler på Bruhagen sentrum. I 2005 ble navnet endret til UNIKA AS. Bedriften flyttet samme år til Røsand industriområdet og kjøpte egne bygninger som ble bygget om. Disse har senere blitt tilpasset og oppgradert etter det behovet bedriften har.

To andre bygninger har de senere årene blitt oppført på samme eiendom.

 

Tiltak - læringsarena

Vi tilbyr to arbeidsrettede tiltak avhengig av hvilke behov den enkelte har. VTA -varig tilrettelagt arbeidsplass, eller en tidsbegrenset AFT plass –arbeidsforberedende tiltak. Lengden og innholdet i tiltaket tilpasses den enkelte bruker i samarbeid med NAV.
Vi kan også benytte eksterne bedrifter til arbeidspraksis og utprøving der dette er hensiktsmessig.
I våre avdelinger; vaskeri, catering og tre -avdeling tilbyr vi profesjonelle tjenester og produkter.
Tiltaket AFT skal bidra til å prøve ut den enkeltes mulighet på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid, kurs, skole eller utdanning. Les mere om våre tiltak under "tiltak" AFT og VTA. 

 

Livskvalitet - hovedmål

Vi ønsker å legge til rette for at man skal ha et meningsfylt arbeid og kunne delta i et sosialt samvær og fellesskap, samt få en bedre livskvalitet. Vi har et verdidokument i bedriften som omhandler visjoner, verdier og etiske retningslinjer.

 

NS-EN ISO 9001: 2015            
Unika er ISO 9001: 2015 sertifisert.

 

Unika er medlem i ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene. ASVL gir en utstrakt rådgivning til sine medlemsbedrifter og holder blant annet ulike kurs og konferanser for ledelsen, veiledere og arbeidsledere i bedriftene. Antall medlemsbedrifter på landsbasis er ca 230. ASVL har tett og god dialog med NAV, direktorat, ulike departement og Stortinget.


Kontakt oss


Unika AS
Industriveien 28, 6530 Averøy
Tlf: 71513488
Fax: 71513446
post@unika.no


 Følg oss gjerne på facebook!

Kontaktskjema