X

Om oss

  • Kantine 1.jpg
  • Kantine 2.jpg
  • Korridor 1.jpg
  • Korridor 2.jpg
  • Korridor 3.jpg
  • Rollup.jpg

Formål – hva gjør vi

§ UNIKAs formål er å drive tjenesteyting og produksjon for å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser for personer som har vanskelig for å få kunne bidra med sine ressurser i annet arbeidsliv. 

Vi er i dag til samme ca. 25 ansatte, fordelt på administrasjon, arbeidsledere og tiltaksansvarlig/veileder. Antall tiltaksplasser er 16 VTA -varige tilrettelagte arbeidsplasser. I våre tre produksjonsavdelinger; vaskeri, catering og tømrer-treavdeling, tilbyr vi profesjonelle tjenester og produkter.
Et eventuelt økonomisk overskudd skal forbli i virksomheten og brukes til videre utvikling av bedriften.

Du finner mere informasjon om våre avdelinger og tjenester under fanen " Våre tjenester".

Våre kunder er små og store bedrifter, kommuner, lag og foreninger, samt private kunder.

 

Historikk 

Bedriften ble etablert i 1994 som SAPRO AS og var den gang lokalisert på Bruhagen. Eier er Averøy kommune. I 2005 ble navnet endret til UNIKA  AS. Bedriften flyttet samme år til Røsand industriområdet og kjøpte eiendom/bygninger som ble tilpasset til det behovet bedriften har. To andre bygninger har de senere årene blitt oppført. Bygningene og lokalene moderniseres og pusses opp når det er økonomi og tid til dette. Mesteparten av arbeidet utføres av egne ansatte. Bildene du ser er ment å gi et inntrykk av hvordan det ser ut hos oss.  

 

Livskvalitet - hovedmål

Vi ønsker å legge til rette for at man skal ha et meningsfylt arbeid og kunne delta i et sosialt samvær og fellesskap, noe som igjen gir bedre livskvalitet. Vi har et verdidokument i bedriften som omhandler visjoner, verdier og etiske retningslinjer.

 

NS-EN ISO 9001: 2015            
Unika er ISO 9001: 2015 sertifisert.

 

Unika er medlem i ASVL, arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene. ASVL gir rådgivning til sine medlemsbedrifter og holder blant annet ulike kurs og konferanser for ansatte i bedriftene. Antall medlemsbedrifter på landsbasis er ca 220. Du finner mere informasjon om ASVL på deres nettsider: www.asvl.no 

 

Brosjyre

Her er en brosjyre om oss som du kan skrive ut og dele med familie, venner eller bekjente.

Endringer av åpningstider

For mere informasjon om evt. endringer av åpningstider i fbm. helligdager osv - se vår Facebookside: UNIKA ASKontakt oss


Unika AS
Industriveien 28, 6530 Averøy
Tlf: 71513488
Fax: 71513446
post@unika.no


 Følg oss gjerne på facebook!

Kontaktskjema